• OFERTA •  CENNIK ZAMÓWIENIE WERSJA DEMO OPIS SZCZEGÓŁOWY

 WYPOŻYCZALNIA NARZĘDZI | OPIS

 

Organizacja pracy wdrożenie

        Nasza firma na przestrzeni ostatnich 5 lat uczestniczyła we wdrożeniach systemu Wypożyczalnia w różnych zakładach. W naszej ofercie  poza systemem oferujemy doradztwo organizacyjne, import danych, szkolenie, dobór urządzeń wspomagających. więcej informacji znajdziesz na stronie organizacja wypożyczalni przykłady.

Możliwości i funkcje programu

Obrót materiałowy 

 • rejestracja dokumentów przychodowych ilościowo i wartościowo dowolnego typu,

 • rejestracja dokumentów rozchodowych w tym likwidacyjnych,

 • możliwość kontroli dokumentów przychodowych i rozchodowych dla dowolnego zakresu danych i definiowanego okresu np. dla wypożyczalni/ grupy/ oznaczonych kartotek za okres miesiąca, dekady, roku

 • kontrola stanu wypożyczalni całej lub wybranych kartotek (grup) pod względem ilościowym i wartościowym

 • możliwość definiowania potrzeb w postaci dokumentów zamówienia zewnętrznego lub wewnętrznego (zlecenie wykonania przyrządów na innym wydziale),

 • planowanie zapotrzebowania na narzędzia i urządzenia, poprzez raport o planowanych uruchomieniach w module produkcyjnym – funkcja występuje jeśli system współpracuje z programem KNN (kontroli produkcji autorstwa Zakładu Informatyki) lub wykonany zostanie pomost do systemu sterującego produkcją u klienta

Kartoteka narzędzi 

 • identyfikacja i opis narzędzia:

 •        kod identyfikacyjny - pole alfanumeryczne służące oznaczeniu kartoteki

 •       oznaczenie grupy

 •       nazwa –  edycja wspomaganą szablonem

 •       oznaczenie technologiczne (powiązanie z nr części/operacją) lub dodatkowy nr  identyfikacyjny

 •       indeks materiałowy

 •       lokalizację danego narzędzia

 •       wypożyczalnie/ mikrowypożyczalnie

 •       ilość na kartotece

 •       ilość możliwa do wypożyczenia (na półce)

 •       wartość narzędzi

 •       dane początkowe (ilość i wartość) - bilans otwarcia,

 •       parametry kartoteki,

 •       opis typowego rodzaju zwrotu,

 •       parametry przechowywania danych archiwalnych o wypożyczeniach (z pełną ewidencją wszystkich wypożyczeń lub bez)

 • informacja o stanie kartoteki

 •       wypożyczeniach – jaki pracownik wypożyczył dane narzędzie

 •       narzędziach w regeneracji

 •       w kontroli jakości

 •       przewidzianych do likwidacji

 •       stanie kartotekowym i możliwym do wypożyczenia

 •       terminach wzorcowania jeśli kartoteka oznaczona jako podlegająca legalizacji

 •       sygnalizacja o przekroczonym stanie minimalnym

 •       zestawienie zawierające informacje o narzędziach dla których minął termin legalizacji, zawierające dane pracownika mającego na stanie dane narzędzie w podziale na jednostki organizacyjne, 

Wypożyczanie i zwrot

 •       sprawne wypożyczenie narzędzi z pełną kontrolą i potwierdzeniem wypożyczenia przez pracownika za pomocą: dokumentu, hasła lub karty z kodem kreskowym lub magnetycznym

 •       sprawny zwrot narzędzi z kontrolą z potwierdzeniem zwrotu

 

Współpraca z czytnikami kodów kreskowych i kart magnetycznych:

 •       program umożliwia identyfikację automatyczną pracowników i narzędzi przy zastosowaniu kodów kreskowych lub kart magnetycznych. Program posiada specjalny tryb pracy z czytnikiem  umożliwiający szybsza i pewniejszą obsługę. Rozwiązanie jest uniwersalne przystosowane do czytników różnych producentów. 

 •       nasza firma służy doradztwem w zakresie dobrania odpowiednich urządzeń służących automatycznej identyfikacji pracowników, narzędzi oraz wdrożenia takich rozwiązań

 

Informacja o pracownikach i jednostkach do których przekazywane są narzędzia

 •          prowadzenie katalogu wypożyczających zawierającego

 •        imię nazwisko

 •        jednostkę organizacyjną

 •        niejawne hasło służące potwierdzaniu transakcji

 •        kontrola depozytu pracownika z informacją o narzędziach i przyrządach będących na stanie pracownika z możliwością wydruku zestawienia,

 •        wykaz narzędzi przekazanych do regeneracji,

 •        wykaz narzędzi przekazanych do sprawdzenia przez kontrolę jakości,

 

Zabezpieczenie systemu:

Program uniemożliwia po włączeniu funkcji identyfikacji użytkowników dostęp do programu osobom niepowołanym.

Uprawnienia pozwalają na podział użytkowników na grupy zajmujące się określonymi zadaniami. Administrator ma możliwość zakładania i usuwania innych użytkowników oraz zmianę hasła w celu odblokowania konta użytkownika.

Bazy zawierające informacje o hasłach są szyfrowane.

Program przystosowany jest do automatycznego lub/i ręcznego wykonywania kopii bezpieczeństwa zawierających komplet danych na dowolnym nośniku.

Aplikacja posiada procedury kontroli spójności danych i ich weryfikacji oraz naprawy baz danych w przypadku wystąpienia błędu.

Do programu wypożyczalni może być dołączony dodatkowy Moduł Kontroli Przyrządów i Narzędzi Pomiarowych:

 •       kartoteka narzędzi jest wspólna z bazą wypożyczalni w zakresie urządzeń i narzędzi pomiarowych dane są raz wprowadzane do systemu i aktualizowane, kontrola może obsługiwać wszystkie wypożyczalnie przedsiębiorstwa lub tylko wskazane,

 •       wzorce – dla każdej kartoteki zdefiniowany jest wzorzec oraz określone parametry podlegające badaniu, każdy parametr ma określoną wartość wzorcową oraz tolerancję

 •       rejestracja wykonanych pomiarów – wszystkie pomiary są ewidencjonowane i przechowywane, po wykonaniu badania analizowane są wyniki i porównywane przez system ze wzorcem, wynik jest wyświetlany na ekranie i zapisywany w bazie danych, operator określa zalecenia związane z przeznaczeniem przyrządu w przypadku niespełnienia norm wzorca, każdy pomiar posiada informację kiedy i przez kogo został dokonany jakie są zalecenia i wyniki poszczególnych badań, czy urządzenie zostało zalegalizowane i jaki jest termin następnego badania, informacje te są dostępne dla pracowników wypożyczalni,

 •       pobieranie danych z modułu wypożyczalnia narzędzi do kontroli, moduł kontroli sygnalizuje operatorowi, które narzędzia są przeznaczone do legalizacji, pracownik kontroli posiada pełną wiedzę na temat ile narzędzi jest przygotowanych do przeprowadzenia pomiarów kontrolnych, pozwala to zaplanować pracę kontrolerów,

 •       potwierdzanie zwrotu narzędzi – system umożliwia przygotowanie narzędzi zalegalizowanych do zwrotu do wypożyczalni oraz możliwość potwierdzenia przekazania ich na stan wypożyczalni,

 •        kontrola narzędzi, sprawdzenie czy stan wypożyczalni i kontroli jest zgodny – funkcja sprawdza czy wszystkie narzędzia kontrolno-pomiarowe są na stanie w wypożyczalni bądź na stanie jednostki kontrolującej, raport wykazuje gdzie dane narzędzie się znajduje i informuje o możliwych błędach np. dane urządzenie występuje 2 razy na różnych wypożyczalniach lub na wypożyczalni i w kontroli.

Dlaczego firma powinna mieć nasz produkt ?   

 „WYPOŻYCZALNIA” to nowoczesny system stworzony specjalnie dla usprawnienia, uporządkowania i zmniejszenia kosztów funkcjonowania wypożyczalni narzędzi. Ma zastosowanie także przy wypożyczaniu oprzyrządowania, osprzętu  lub wyposażenia. 
           Przyśpiesza proces wypożyczania i zwrotu narzędzi. Przypomina o terminach legalizacji i przeglądu narzędzi pomiarowych. Informuje o aktualnym stanie ilościowym i wartościowym  kartotek oraz zapewnia informację o zużyciu narzędzi za wybrany okres. Pozwala sprawdzić depozyt wybranego pracownika. Dane przechowywane w programie są zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych.  
             Dzięki długoletniej współpracy z zakładami produkcyjnymi, remontowymi i usługowymi, stworzyliśmy produkt bardzo przydatny, można powiedzieć niezbędny w zarządzaniu gospodarką narzędziową, osprzętem, wyposażeniem specjalistycznym itp.     

Dla kogo przeznaczony jest program ?

Program w wersji najprostszej i najtańszej znajduje swoje zastosowanie w małych zakładach i  warsztatach pracy, tam gdzie ilość pozycji kartotekowych jest mniejsza niż 1000.   
           Dla dużych wypożyczalni z rozbudowanym asortymentem proponujemy rozbudowaną wersję programu. Umożliwiającą pracę wielostanowiskową w kilku wypożyczalniach, w których może być do 100 000 pozycji kartotekowych.  
          Na życzenie możemy przygotować wersję specjalistyczną uwzględniającą specyfikę branży np. dla Kuźni ewidencję (matryc i stempli), dla odlewni (ewidencję omodelowania),  ewidencję szablonów itd.  

 Oszczędności !

Dzięki wprowadzeniu naszego systemu zmniejszony zostaje czas niezbędny do zarejestrowania wypożyczenia i zwrotu narzędzi. Identyfikacja narzędzi i osób przebiega znacznie szybciej i pewniej niż w wypożyczalni tradycyjnej. Program pozwala określić dokładnie potrzeby zakupu narzędzi ilościowo i wartościowo. Monitorowany jest ruch na kartotekach, eliminowane są zakupy narzędzi dla których obrót się zmniejsza. Analizowane są przyczyny zużycia narzędzi.    

Wdrożenie

Oferujemy audit przedwdrożeniowy obejmujący analizę pracy wypożyczalni, przygotowanie niezbędnych zmian organizacyjnych, prezentację systemu połączoną ze szkoleniem pracowników, doradztwo w doborze urządzeń wspomagających : czytników kodów paskowych, czytników kart magnetycznych. 
           Możliwe jest dostosowanie programu do indywidualnych potrzeb firmy, a także przystosowanie go do prowadzenia wypożyczalni operujących na dowolnym asortymencie.  Dzięki skorzystaniu z opcji aktualizacji rocznej klienci otrzymują zawsze najnowszą wersję produktu  zawierającą rozwiązania zgłaszane przez innych użytkowników.
         System wymaga komputera(ów) klasy pentium z systemem Windows dowolnego typu i podłączoną drukarką atramentową, laserową lub igłową. Program może pracować pod kontrolą sieci Novell, Windows.
        
Stałą pomoc i informacje uzyskają Państwo pod pi@pei.pl lub telefonicznie 016 6760200 w godz. 7-14.  

Wersja demonstracyjna

Zapraszamy do pobrania wersji demonstracyjnej systemu "Wypożyczalnia Narzędzi" z działu wersje demonstracyjne. Będą Państwo mogli przez okres 30 dni korzystać w pełni z oprogramowania, a po tym terminie wszystkie wprowadzone dane będzie można wykorzystać w wersji licencjonowanej. Wersja demonstracyjna posiada  ograniczenie wielkości bazy danych do 100 pozycji kartotekowych. 

 

Zobacz prezentację programu wypożyczalnia

Ile kosztuje program ?

Zapraszamy do zapoznania się z naszym cennikiem.

Jak zamówić program ?

Zamówienie można złożyć bezpośrednio ze strony internetowej lub faxem pod numerem 016 6760201

autor: Zakład Informatyki Sp z o.o. 
Ul. Grunwaldzka 13, 37-700 Przemyśl
tel. 166760200
pi@kontroling.pl 
 

 

•  OFERTA •  CENNIKZAMÓWIENIEWERSJA DEMO OPIS SZCZEGÓŁOWY