• OFERTA •  CENNIK ZAMÓWIENIE WERSJA DEMO

 ŚRODKI TRWAŁE SQL  AKTUALNOŚCI

             

     Program EWIDENCJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH służy do prowadzenia ewidencji środków trwałych i wyposażenia oraz rozliczenie amortyzacji środków trwałych, pozwala na automatyczne obliczenie kosztów miesiąca i przeksięgowanie ich do programu Księga.

 

      Moduł Środków trwałych i wyposażenia przeznaczony jest do obsługi firm i instytucji o dużej liczbie kartotek oraz działających w rozproszeniu.

   

     W celu uporządkowania i kontroli wprowadzono możliwość podziału środki ze względu na lokalizację tworzenie ograniczonych podzbiorów oraz dostępu do nich.

 

    Program umożłiwia współpracę z urządzeniami automatycznej identyfikacji w celu usprawnienia inwentaryzacji i kontroli środków trwałych i wyposażenia.

   

    W tym zakresie współpracujemy m.in z skk z Krakowa i pomagamy w doborze urządzeń i rozwiązań znakowania i etykietowania przedmiotów i urządzeń.

    

Program umożliwia :

 • ewidencję Środków Trwałych,
 • ewidencję Wyposażenia,
 • tworzenie planów amortyzacji metodą liniową i degresywną,
 • rozliczanie rat amortyzacyjnych, obliczanie miesięcznych kosztów amortyzacji,
 • współpraca z programem HPZ
 • wystawianie niezbędnych dokumentów,
 • prowadzenie ewidencji zmian wartości środków trwałych,
 • wydruki planu amortyzacji, kartoteki środków trwałych i wyposażenia, ewidencji.

Program środki Trwałe posiada:

 • słowniki ułatwiające pracę,
 • możliwość definiowania pół dodatkowych
 • szerokie możliwości wyszukiwania i sortowania danych
 • wydruki i zestawienia dla poszczególnych grup i lokalizacji
 • współpraca z urządzeniami znakującymi i terminalami sczytującymi kody kreskowe
 • moduł inwentaryzacji środków trwałych i wyposażenia
 • Klasyfikację Środków Trwałych z możliwością nanoszenia zmian,
 • dodatkowe klasyfikacje służące grupowaniu wg przyjętych kryteriów

Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oprogramowania i stałą opiekę serwisową.

 

 

Wkrótce wersja demo

•  OFERTA •  CENNIKZAMÓWIENIEWERSJA DEMO